admin

Styczeń 31, 2018

Podesty sceniczne

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 r. Stowarzyszenie Teatr Formy otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura […]